School Alex:  ieder kind een Koningskind!

Christelijke basisschool School Alex wil uw kind de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op  alle gebieden; hoofd, hart en handen. Bij School Alex staan de door God gegeven talenten centraal. 

God heeft deze talenten gegeven tot eer van Hem, voor de ander en voor onszelf. Deze worden  ingezet bij het leren. Het onderwijsconcept ondersteunt uw kind in het ontdekken,  ontwikkelen en ontplooien van deze talenten. 

Soms gaat dit leren makkelijk, soms is dit leren moeilijker. Met behulp van effectieve onderwijsmiddelen en gespecialiseerde leerkrachten geeft School Alex uw kind de zorg en aandacht die hij nodig heeft om een stap verder te komen.