Halfjaarlijks systeem

Bij School Alex kan uw kind werken op verschillende ontwikkelingsniveaus. Deze noemen wij ‘parels’. Per leerjaar zijn er twee parels. Uw kind heeft thuis een hele ontwikkeling doorgemaakt (fictief parel 1 t/m 8). Het onderwijs bij School Alex start bij parel 9=begin groep 1 , parel 10=midden groep 1, parel 11=begin groep 2 enz.

Het kan zijn dat uw kind op een bepaald vakgebied beter kan vertragen of versnellen. Dit wordt bepaald op grond van toetsresultaten en observaties. Een vertraging of versnelling wordt altijd met ouders besproken.