Ons onderwijs

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit School Alex handelt. In de praktijk houdt dat in dat wij leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser. School Alex ziet Jezus als het Grote Voorbeeld en wil Hem volgen. Kinderen zijn geschapen naar Gods beeld. Zij zijn uniek en bijzonder. God heeft een ieder van ons eigen talenten gegeven. Deze zijn bedoeld voor onszelf, de ander en tot eer van God.

Onze onderwijskundige visie en missie komt voort uit onze levensbeschouwelijke visie en missie. Hij wordt daaraan getoetst. School Alex wil dat leren betekenisvol en belevenisvol is. Leren moet nut en zin hebben. School Alex wil de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. School Alex benadert elk kind vanuit deze unieke behoeften en capaciteiten. Leren is een levenslang proces.

Goed lezen en rekenen is essentieel in onze samenleving. Dit is nodig voor het leren van andere vaardigheden. School Alex ziet het als een missie om alle kinderen deze basisvaardigheden goed eigen te maken. School Alex wil kinderen voorbereiden op de maatschappij van nu en morgen.

Het meedraaien op School Alex geeft pas echt een indruk in de praktijk. Ouders van kinderen op School Alex nodig en wij twee keer per jaar uit om een dagdeel mee te draaien. U hoort tijdig wanneer dit is.

Ouders, die interesse hebben in School Alex, krijgen na het kennismakingsgesprek een uitgebreide rondleiding op de betreffende school. Ook is er de mogelijkheid voor uw kind om een dagdeel mee te draaien. Zo hopen wij dat u zicht krijgt op het hoe en waarom van ons concept