• Welkom bij School Alex - vernieuwend Christelijk onderwijs in Veenendaal
 

Welkom bij School Alex

Vernieuwend christelijk onderwijs in Veenendaal

Bij School Alex leren de kinderen op diverse manieren hun talenten te ontdekken. Kinderen zijn geschapen naar Gods beeld. Ze zijn uniek en bijzonder. God heeft een ieder van ons eigen talenten gegeven. Deze zijn bedoeld voor onszelf, de ander en tot eer van God. Bij School Alex is ieder kind een Koningskind!

School Alex wil dat leren betekenis krijgt voor kinderen. Leren moet zin hebben voor nu en later. Alex wil de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Alex benadert ieder kind vanuit deze unieke behoeften en capaciteiten. 

In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij dit in praktijk brengen.

Kalender

  • 21 november 2019 12:00 Studiemiddag - leerlingen vrij
  • 01 december 2019 1e advent
  • 05 december 2019 12:00 Leerlingen om 12 uur vrij!

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

08 januari 2019
Ziek? 

Wilt u uw kind ziekmelden? Stuur dan voor 8.15 uur een appje naar 06-134 96 106. Dit nummer is alleen beschikbaar voor appberichtjes. Wilt u liever bellen? Bel dan bij voorkeur tussen 8.00 en 8.15 uur naar 0318-51 40 15. Van harte beterschap! 
lees meer...

08 januari 2019
Ziek? 

Wilt u uw kind ziekmelden? Stuur dan voor 8.15 uur een appje naar 06-134 96 106. Dit nummer is alleen beschikbaar voor appberichtjes. Wilt u liever bellen? Bel dan bij voorkeur tussen 8.00 en 8.15 uur naar 0318-51 40 15. Van harte beterschap! 
lees meer...

Sinterklaas schenkt twee scholen een nieuw plein

05 december 2018De twee pleinen van de Beatrixschool en school Alex op het Prins Willem Alexanderpark zijn vanaf woensdag 5 december definitief samengevoegd tot één groot schoolplein. Sinterklaas opende samen met burgemeester Piet Zoon het nieuwe schoolplein.

In de storm van januari is een grote fietsenstalling die hier toen stond en de twee dicht bij elkaar liggende scholen scheidde, ingestort.
De besturen van de scholen gingen hierop met elkaar in gesprek en besloten uiteindelijk om van de twee nog gescheiden schoolpleinen één groot plein te maken.

Speeltoestel en schuur

Dat gebeurde en er werd en passant ook nog een nieuwe schuur gebouwd voor de opslag van voornamelijk seizoensgebonden attributen voor beide scholen. Bovendien staat er nu een mooi speeltoestel op de plek waar eerst het fietsenhok stond.

September

Het nieuwe plein zoals beoogd werd al in september in gebruik genomen. De officiële opening vond nu op woensdag 5 december plaats. Die datum werd speciaal uitgekozen omdat zoals jaarlijks de goede Sint een bezoek aan de school brengt.
 

Belangrijke gast

Zij kondigde een belangrijke gast aan; Sinterklaas en zijn pieten kwamen hierop het schoolplein op en werden op het podium welkom geheten.
Sint gaf aan een goede reis gehad te hebben en was hier omdat hij gehoord had dat er iets bijzonders aan de hand was.
Vervolgens werd burgemeester Piet Zoon uitgenodigd om op het podium te komen staan naast Sinterklaas.
"Het is fantastisch", aldus de burgemeester, "om te zien wat je met samenwerking en goede ideeën kunt bereiken", daarmee doelend op het mooie grote nieuwe schoolplein.

Aan Sinterklaas werd gevraagd of hij misschien mee wilde helpen om het nieuwe schoolplein te openen? Vervolgens werd een aantal kids gevraagd om mee te helpen het lint door te knippen.

Dat viel niet mee omdat de schaar daarvoor kennelijk erg bot was. Toen het lint eindelijk was doorgeknipt werd er onder luid gejuich en geklap goudkleurige confetti rondgestrooid en werd er vanaf het podium nog vermeld dat er wat gegeten en gedronken kon worden bij de friettent op het plein en dat er ijsjes werden uitgedeeld.
Dat liet de jeugd zich geen tweemaal zeggen! Zo tussen de middag ging een bakje friet er gretig in.

Verder was er nog de gelegenheid voor ouders en belangstellenden voor een rondleiding door de twee scholen. Daar werd volgens Erik Smit, directeur van de school Alex, goed gebruik van gemaakt.


lees meer...